WARchitect (วอร์คิเทค)
BKK-Based Architecture design firm

Full House

Project : Full House
Location : Senanikom 1, Chatuchak, Bangkok, Thailand.
Area : 730 sq.m. บนที่ดิน 106 ตร.วา
Photographer : ["Rungkit Charoenwat"]
เมื่อมองจากภายนอกบ้านรูปทรงหน้าจั่วสีขาวน่ารักหลังนี้ดูเสมือนเป็นบ้านหลังเดียวแต่แท้จริงแล้วเป็นบ้าน2หลังที่มีฟังก์ชั่นแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ท่านเจ้าของบ้านหลังใหญ่คือพี่ชายและบ้านหลังเล็กคือน้องชาย แม้ว่าทั้งพี่ชายและน้องชายต่างคนต่างมีภรรยาและมีลูกวัยน่ารักครอบครัวละ1คนแล้วก็ยังอยากอยู่ใกล้ๆกัน โดยมีคุณพ่อคุณแม่(ปู่ย่าของหลานๆ) เป็นจุดศูนย์กลางของครอบครัวให้ท่านได้มีความสุขกับการได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าและได้เห็นการเติบโตของหลานๆ นอกจากนี้ยังมีน้องสาวที่แวะเข้ามาพักในบ้านหลังนี้ในวันหยุดอีกด้วย เมื่อนับรวมกันแล้วมีสมาชิกถึง9-10คน

เมื่อคำนวณพื้นที่ใช้สอยจากฟังก์ชั่นที่ต้องการ ประกอบกับการที่ที่ดินมีถนนล้อมรอบถึง3ด้านจึงมีกฏหมายเกี่ยวกับระยะร่นจากกึ่งกลางถนนทำให้พื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างได้ลดลง ในเบื้องต้นจึงเริ่มจากร่างแปลนเป็นบ้าน3ชั้นที่ค่อนข้างแน่นกับระยะร่นของที่ดินให้สามารถบรรจุฟังก์ชั่นทั้งหมดลงไปได้ โดยทั้งสองหลังจะมีฟังก์ชั่นหลักที่เหมือนกันมีห้องนั่งเล่นที่มีบานเลื่อนเปิดกว้างเชื่อมกับสวนในคอร์ทของตัวเอง มีห้องนอนครบตามจำนวนของสมาชิกของแต่ละฝั่ง มีเพียงห้องครัวไทยเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของบ้าน ประตูของทั้งสองหลังสามารถเปิดเข้ามาเพื่อเชื่อมกันได้
โดยกายภาพของที่ตั้งด้านหน้าบ้านจะหันไปทางทิศเหนือซึ่งสอดคล้องกับการที่มีช่องเปิดได้เยอะและเป็นด้านที่ถนนกว้างกว่าด้านอื่นๆอีกทั้งยังไม่มีเสาไฟฟ้าพาดผ่านทำให้แสดงความงามได้มากกว่าด้านอื่น ส่วนด้านทิศใต้เป็นหลังบ้านมีเสาไฟฟ้าพาดผ่านจึงมีช่องเปิดพอประมาณ ด้านข้างของบ้านเป็นทิศตะวันออกและตะวันตกซึ่งมีแดดร้อนจึงทำเป็นผนังทึบก่อ2ชั้นทั้งหมดไม่มีช่องเปิดแม้แต่ช่องเดียวและใช้วิธีนำแสงธรรมชาติเข้าสู่คอร์ทภายในบ้านเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวและให้รูปทรงภายนอกสวยงามไม่ปรากฏช่องเปิดขนาดเล็กที่ไม่สามารถควบคุมได้
เมื่อทดลองสร้างเป็นภาพสามมิติพบว่ารูปทรงของบ้านมีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนไม่งดงามและดูไม่อบอุ่นน่าอยู่เลย จึงพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการออกแบบภาษาทางสถาปัตยกรรมให้เกิดเอกลักษณ์และแก้ปัญหาดังกล่าวเราได้นึกถึงรูปทรงจั่วแบบไม่มีชายคาซึ่งเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมที่ทำให้คนนึกถึงบ้านที่อบอุ่นได้อย่างเรียบง่ายที่สุด
กำหนดให้แบ่งครึ่งออกเป็น2ฝั่ง ฝั่งหนึ่งเป็นผนังทึบและอีกฝั่งเป็นช่องเปิดทั้งหมด เพื่อให้ฝั่งที่เป็นช่องเปิดแสดงออกถึงความโล่งได้ดีที่สุดจึงออกแบบให้ขอบบางทำจากเหล็กเพลท ในส่วนการออกแบบแปลนเราได้กำหนดให้กริดเสาหลักของบ้านทั้ง6กริดมีระยะกึ่งกลางเสาที่เท่ากันพอดี โดยรูปทรงหน้าจั่วหนึ่งชิ้นจะใช้กริดเสา2กริดเป็นฝั่งทึบ
และโปร่งอย่างละหนึ่งกริด โดยเราพบว่าหากมีรูปทรงจั่ว4ชิ้นจะมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อจัดวางลงไปบนรูปด้านจะดูมีระบบมีสัดส่วนที่ดีจากการควบคุมขนาดและองศาให้เท่ากันทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกอิสระต่อกันเนื่องจากการกำหนดให้หน้าจั่วทั้ง4ชิ้นลอยตัวสัมผัสกันแบบมุมชนมุมบ้างหรือไม่สัมผัสกันไปเลย และยังมีมิติเนื่องจากระนาบที่ลึกไม่เท่ากันและหน้าจั่วทั้ง4ชิ้นยังมีระดับในแนวดิ่งที่ไม่เท่ากันอย่างมีระบบอีกด้วย
การเลือกใช้วัสดุในภาพรวมของบ้านเป็นผนังสีขาวเรียบและพื้นไม้สีอ่อนให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาสามารถทำความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นเหมาะกับผู้สูงอายุและเด็ก ผนังส่วนที่สำคัญเน้นด้วยการกรุหินอ่อนสีขาว ส่วนของบันไดออกแบบให้ราวกันตกเป็นเหล็กเพลทบางเพื่อประหยัดพื้นที่บันไดและปลอดภัยกับบ้านที่มีเด็กเล็กในส่วนของรั้วกรุด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีโปรไฟล์เป็นลักษณะลอนครึ่งวงกลมให้มิติของแสงเงาที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน เกิดระนาบแนวนอนที่ใช้ภาษาโค้งแตกต่างตัดกับภาษารูปทรงหน้าจั่วของบ้านที่มีลักษณะเคลื่อนไปในแนวดิ่ง

Looking from the outside of this white gable-shaped house, it seems like a single house but it actually is two houses which functions are completely separated from each other. The owner of the bigger house is the elder brother and the smaller one is for his younger brother. Even though, both of them have already had their own family, yet prefer to stay close to each other, together with their parents (Grandpa and grandma of their kids) as a center of the family, where grandparents can enjoy watching the kids grow up. Moreover, their younger sister and her husband always come to stay on weekends. In total, there are up to 10 members in this heartwarming gable house.
When calculating the usable area from the functions, along with the fact that this land is surrounded by 3 sides of streets. ‘Setbacks’; a building restriction imposed on property owners, need to be concerned, due to the usable area was reduced from the setback boundaries (counted from the center of the streets). Put it together, then, we started with designing a very compacted 3-story house plan with all needed functions contained. Both of the houses have similar main functions, which are a ‘living room’ with wide sliding doors, connecting to their courtyards; ‘A decent amount of Bedrooms’, according to the number of family members on each side; The ‘kitchen’ was served as a connecting point of these two houses.
According to the house location, the front of this house was designed to face the north side, corresponds with the capability of having voids and this side of the street is wider than others as well. There are no electrical wires that pass through this side to obscure the scenery, which allows the house to display its magnificence better than other sides. The back of this house is located on the south side, encircled by electrical wire, resulting in a design of a few voids. The sides of the house are at east and west which direct sunlight always shines on, then two-layered of the solid wall were built without a single opening. Adopt the natural light into the courtyard inside the house for creating privacy and shaping the building tidier with no uncontrollable openings (for example, bathrooms' small window)
When trying to create 3D images, we found out that the shape of the house is in an unpleasant proportion with no warm feeling at all. Then, we solved the problem with an architectural language to form a unique shape of this house, by adopting a gable shape without eaves on the design which can simply recall a “warm house” image. Halve the shape into two sides, set one side with an entire solid wall and the rest is full of voids. We design thin edges with steel plates to optimize expressing an entire space.
In the plan design, the main 6 column grids of the house were designated in an equal center distance to each other. One gable shape will use 2 spans of columns, one on the solid side and one on the open side. We found out that 4 pieces of gable shape are a great composition when all dimensions and degrees of the gables are equal. While at the same time, the 4 gables are independent of each other but connecting by the corner to corner or no tangent at all. A dimension of a non-equivalent of depth and vertical level of gables were designed systematically too.
The selection of building materials for this house to create a ‘heart-warming’ image is a plain white color wall and light-colored wooden floor. Easy to maintenance and suitable for the elderly and kids. An important part of the wall was highlighted by white marble paneling. In the hall stairs zone, a handrail was designed with a thin steel plate to save space for the stairs and safer for homes with kids. The fence is covered with hemispherical profile fiber-cement panels that give a distinctive dimension of light and shadow at different times of the day.